Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 17.01.2020 - 08:28  //  aktualizácia: 17.01.2020 - 11:19  //  zobrazené: 170

O voľbu poštou do NR SR požiadalo 157 Šaľanov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa už blížia. Voliči, ktorí sa počas volieb 29. februára 2020 nebudú nachádzať na území Slovenskej republiky, môžu voliť poštou v prípade, že nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, alebo ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia mohol požiadať o voľbu poštou v listinnej alebo elektronickej forme. Žiadosť musela byť príslušnej obci doručená do 10. januára 2020.

V Šali o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 požiadalo 157 občanov, ktorí majú trvalý pobyt v našom meste. Žiadosti prišli z rôznych krajín ako je Česká republika, Nemecko, Švajčiarsko, Veľká Británia a Írsko, Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Thajsko, Kuwait a mnohé ďalšie.

V Šali sa počet žiadostí o voľbu poštou do NR SR oproti predchádzajúcim rokom výrazne zvýšil. V roku 2012 prišlo na Mestský úrad v Šali 20 žiadostí a v roku 2016 prišlo 52 žiadostí.

Všetky potrebné informácie k voľbám 2020 nájdete na webovej stránke mesta Šaľa:

https://sala.sk/clanok/volby-nr-sr-2020

(DH)