Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 22.05.2017 - 10:50  //  aktualizácia: 22.05.2017 - 10:51  //  zobrazené: 2175

Na ulici M. M. Hodžu, za budovou reštaurácie Snack bar Švéda, je vyše pol roka nafúkané lístie zo stromov...

predkladateľ: Peter Hlavatý

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 4. mája 2017

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 05. 2017,
ste písomne podali interpeláciu v znení:

„Na ulici M. M. Hodžu, za budovou reštaurácie Snack bar Švéda, je vyše pol roka nafúkané lístie zo stromov, ktoré už prechádza do štádia kompostu a je s tým spojený nepríjemný zápach. Bol presvedčený, že spoločnosť, ktorá robí údržbu zelene, toto lístie pri prvom jarnom kosení odstráni, avšak kosenie predmetnej plochy bolo vykonané, ale napadané lístie tam zostalo. Preto prosí o informovanie spoločnosti, ktorá vykonáva údržbu zelene, aby vykonala nápravu a napadané lístie odstránila. V prílohe zasiela fotky z jesene 2016 a aktuálne foto.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Lístie na ulici M. M. Hodžu bolo odpratané v 19. týždni.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Edita Haládiková, referent životného prostredia