Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 28.02.2022 - 10:21  //  aktualizácia: 11.07.2022 - 08:30  //  zobrazené: 1451

Modernizácia kinosály 2019 – Kino DK Šaľa

Modernizácia kinosály 2019 – Kino DK Šaľa finančne podporil:

Názov projektu

Modernizácia kinosály 2019 – Kino DK Šaľa

Spolufinancovaný z:

finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Výzva:

č.4/2019 zo dňa 14.1.2019

Číslo žiadosti:

6396199679

Termín pre vyúčtovanie dotácie

30.11.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená na:

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. AVF 259 /2019-4/4.3  naše číslo 59/2021 -  https://sala.sk/data/esam/ico/f13610-1.pdf

Celkové náklady výmeny sedačiek

75622  EUR

Výška dotácie:

37000 EUR (max. 50 % celkových nákladov)

Obsah projektu:

Dodávka a montáž 240 ks nových kinosedačiek a technická úprava hľadiska nevyhnutná pre montáž sedadiel

Výsledkom projektu bude:

  • inštalácia nových 240 sedačiek (zníženie počtu z 353),
  • nové stupňovanie hľadiska – zníženie počtu radov z pôvodných 16 na 13
  • zvýšená návštevnosť kina  a zvýšenie tržieb
  • spokojný divák
  • dlhodobo udržateľná prevádzka kina v rámci okresného mesta
  • zvýšenie podielu európskej a slovenskej produkcie

Ciele projektu:

Cieľom projektu je investíciou do výmeny sedačiek vrátane úpravy elevácie - nového stupňovania dosiahnuť zvýšenie atraktívnosti a návštevnosti okresného kina, zlepšenie konkurenčného postavenia kina a znásobenie prínosu prvotnej investície do digitalizácie z roku 2012.

Účel a očakávané výsledky:

  • modernizácia vybavenia kinosály formou výmeny sedačiek 
  • zvýšenie kvality poskytovaných služieb cez zvýšenie pohodlia sedenia divákov
  • zvýšenie konkurencieschopnosti kina voči kinám v okolí.

Modernizáciu si vyžadujú stúpajúce nároky divákov na komfort, kvalitu sedenia a zážitok z audiovizuálnej produkcie. To sa docieli znížením počtu sedačiek z 353 na 240 a znížením počtu radov, čo vytvorí pre jednotlivé kreslá väčší priestor. Odstráni sa tým večný problém stiesnenosti, nepohodlného sedenia, obmedzeného pohybu medzi radmi a najmä pre vyššie osoby problém nedostatočného priestoru pre nohy. Vzhľadom na fakt, že terajšie sedačky značne vŕzgajú pri akomkoľvek pohybe diváka, sa výmenou sedačiek zabráni aj vyrušovaniu ostatných divákov pri sledovaní audiovizuálneho diela. Novou eleváciou – úpravou stupňov hľadiska sa zabezpečí aj zlepšenie pozorovacej vzdialenosti a pozorovacích uhlov na projekčné plátno.

   

Projekt je spolufinancovaný z Audiovizuálneho fondu www.avf.sk

dodávateľ vybratý na základe verejného obstarávania:

Kinoexport s.r.o., Korytná 382, 687 52 Korytná, Česká republika

Zmluva o dodaní tovarov je zverejnená tu:  https://sala.sk/data/esam/ico/f13344-1.pdf