Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.05.2024 - 13:32  //  aktualizácia: 22.05.2024 - 13:33  //  zobrazené: 192

Mestská školská rada pozýva, 04.06.2024

Vec: Pozvánka na zasadnutie

 

Pozývam Vás na zasadnutie Mestskej školskej rady pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční 04.06. 2024 ( utorok ) o 15.30 hod. vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ

 

 

 

Program zasadnutia:

 

 

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Informácia o výsledkoch zápisu detí do MŠ
  3. Príprava VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
  4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2024
  5. Plán investícií na rok 2025
  6. Aktuálne informácie
  7. Diskusia
  8. Záver

 

Tešíme sa na stretnutie s vami!

 

 

S pozdravom

 

 

V Šali, 20.05. 2024                                                                Mgr. Nora Valentínová, Dis. Art.                                                                                                                        predsedníčka MsŠR