Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 26.07.2021 - 09:36  //  aktualizácia: 26.07.2021 - 09:48  //  zobrazené: 499

Mesto Šaľa dostalo finančnú podporu z Environmentálneho fondu

Mesto Šaľa ešte v marci tohto roka predložilo Environmentálnemu fondu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku. Ide o príspevok, ktorý Envirofond poskytuje podľa množstva vytriedenia komunálnych odpadov, čo v praxi znamená, že čím viac vytriedeného odpadu obce budú mať, tým vyšší bude ich príspevok. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu bola v roku 2020 v našom meste 44,76%. Mesto Šaľa získalo finančnú podporu vo výške 36 195,65 eur. Fond vypočítava výšku príspevku na základe počtu obcí, ktoré splnia v kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie.

Táto finančná pomoc nás môže taktiež motivovať vyššej miere vytriedenia komunálnych odpadov. Cieľom mesta je nakladať s odpadom hospodárne, efektívne a postupne smerovať k zníženiu množstva odpadov ukladaných na skládku odpadov.

(DH)