Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 28.05.2015 - 07:07  //  aktualizácia: 28.05.2015 - 07:09  //  zobrazené: 361

Medzinárodná spolupráca škôl

Šaliansko-turecký projekt pre zrakovo postihnuté deti

Školy mesta Šaľa sa už niekoľko rokov úspešne zapájajú do medzinárodných vzdelávacích projektov. Práve na jeseň zavŕši ZŠ Ľudovíta Štúra na Pionierskej ulici dvojročnú prácu na projekte s názvom Oko v tme a jazyk ticha, v medzinárodnom programe Erasmus+ a v jeho podprograme Comenius. Spolupracovala na ňom s partnermi z Turecka, zo základnej školy v Ordu. V uplynulom roku Šaľania strávili niekoľko dní v Ordu, teraz privítali svojich tureckých priateľov v Šali. Spoločne ich dňa 19. mája 2015 na pôde MsÚ prijal primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Poďakoval im za participáciu na projekte, ktorého hlavnou myšlienkou okrem spoznávania vzájomných kultúr a tradícií je napomôcť lepšej integrácii detí so zrakovým hendikepom do spoločnosti. Žiaci oboch škôl nahrali na DVD rozprávky, piesne, pásma o svojich národných tradíciách v troch jazykoch a chystajú sa ich rozdávať na školách, v mestských i špeciálnych knižniciach pre zrakovo postihnutých.

Dvadsaťdva žiakov školy v Ordu spolu so svojimi pedagógmi strávilo v meste Šaľa dva týždne. Slovenská strana pre nich pripravila bohatý program. Okrem návštevy Bratislavy, Nitry, blízkej Viedne či Ostrihomu zavítali aj do Školy pre zrakovo postihnuté deti v Bratislave, Školy pre zrakovo postihnuté deti v Levoči a pozreli si tiež Výcvikovú školu pre vodiace a asistenčné psy v Nitre.

Lea Tóthová

Fotografie: archív MsÚ Šaľa
Účastníci medzinárodného projektu v rámci podprogramu Comenius na prijatí u primátora mesta Šaľa.
Primátor mesta Šaľa Jozef Belický pri preberaní daru od riaditeľa školy z Ordu.

Koordinátori projektu spolu s primátorom mesta; zľava: pán Ilhan, autor projektu, Zoltán Mikó, učiteľ zo ZŠ Ľ. Štúra a tlmočník, primátor Jozef Belický, riaditeľ školy v Ordu, jeho zástupkyňa a riaditeľka ZŠ Ľ. Štúra Lýdia Muráriková.