Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.02.2012 - 10:17  //  aktualizácia: 10.02.2012 - 10:20  //  zobrazené: 3821

Interpelácie ohľadne štádia riešenia problematiky pešej zóny

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. 01. 2012, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- kolaudácie pešej zóny, opýtali Ste sa v akom štádiu je riešenie problematiky pešej zóny, nakoľko na jednom z predchádzajúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva bola schvaľovaná výmena pozemkov (myslíte si, že ide o p. Bórika), ktorá súvisí s príjazdom na pozemok k podnikateľskému subjektu, ktorý zatiaľ nechce podpísať možnosť skolaudovania pešej zóny.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

V súčasnej dobe prebieha príprava potrebných náležitostí a stanovísk k stavebnému konaniu. Ďalej bude potrebné doriešiť dopracovanie projektovej dokumentácie, ktorá nespĺňa požiadavky na vydanie stavebného povolenia a následnej kolaudácie stavby.

Zámerom špeciálneho stavebného úradu je zlúčiť  stavebné konanie s kolaudáciou stavby, čím by sa urýchlila legalizácia pešej zóny.