Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.05.2014 - 15:41  //  aktualizácia: 07.05.2014 - 15:43  //  zobrazené: 1218

Informácie o doručovaní rozhodnutí o poplatkoch za smeti a o dani z nehnuteľnosti prostredníctvom vlastných doručovateľov a tiež prostredníctvom pošty

číslo: I21/2014

Požadované informácie: súvisiace s doručovaním rozhodnutí o poplatkoch za smeti a o dani z nehnuteľnosti prostredníctvom vlastných doručovateľov a tiež prostredníctvom pošty):

 1. Koľko rozhodnutí doručilo mesto prostredníctvom vlastných doručovateľov a v akých termínoch (od - do)?
 2. Koľko rozhodnutí doručilo mesto priamym vyzdvihnutím si občanmi na úrade?
 3. Koľko rozhodnutí doručilo mesto prostredníctvom pošty a v akých termínoch (od – do)?
 4. Koľko zaplatilo mesto spolu doručovateľom za doručovanie rozhodnutí?
 5. Koľko zaplatilo mesto spolu pošte za doručenie rozhodnutí?
 6. Ako sú odmeňovaní pracovníci doručujúci zásielky – za doručenú zásielku, za pokus o doručenie, za hodiny, akou sumou?
 7. Menný zoznam doručovateľov.
 8. Akým predpisom sa mesto riadi pri doručovaní rozhodnutí?


Informácie sprístupniť zvlášť pre roky 2012, 2013 a 2014 s údajmi platnými ku dňu vybavovania žiadosti.

Sprístupnené informácie v bodoch č. 1, č. 4, č. 6 a č. 8 nasledovne:

 

 1. Koľko rozhodnutí doručilo mesto prostredníctvom vlastných doručovateľov a v akých termínoch (od - do)?

 

 

2012

2013

2014

Počet rozhodnutí

16 110

16 934

Nie je vyhodnotené z dôvodu,

že doručovanie prebieha

Termín doručovania je uvedený v dohodách o prac.   činnosti

 

Od 12.3.do 31.12.2012

Od 25.3.do 31.12.2013

od 1.4.2014 do 31.12.2014

 

 

 1. Koľko zaplatilo mesto spolu doručovateľom za doručovanie rozhodnutí?

 

roky

2012

2013

2014

suma v Eur

11   277

11 853,80

Nie je vyhodnotené z dôvodu,

že doručovanie prebieha

 

 1. Ako sú odmeňovaní pracovníci doručujúci zásielky – za doručenú zásielku, za pokus o doručenie, za hodiny, akou sumou?

 

roky

2012

2013

2014

Výška odmeny  je stanovená v dohode   o pracovnej činnosti nasledovne: za   jednu doručenú zásielku: „do vlastných rúk – opakované  doručovanie“   0,70 EUR/ks

0,70

0,70

0,70

 

 1. Akým predpisom sa mesto riadi pri doručovaní rozhodnutí?

 

Mesto doručuje písomnosti podľa príslušných ustanovení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie, ktorým sa nevyhovuje v bode č. 2, č. 3, č. 5 a č. 7.

Prílohy

rozhodnutie k 21

(pdf - 153.77 kB)