Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 21.04.2016 - 14:08  //  aktualizácia: 21.04.2016 - 14:09  //  zobrazené: 2483

Ohľadne záchytného parkoviska

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 05. apríla 2016

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 05. 04. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

„Opýtala sa, či by mesto mohlo zariadiť, aby zamestnanci a majitelia firiem na hlavnom záchytnom parkovisku mohli parkovať na nejakých iných miestach, ako je hlavné parkovisko, pretože zákazníci nemajú potom miesto, už o siedmej býva obsadené; osobne to má overené, že nejaký prieskum, že kto tam parkuje, ako dlho, lebo aj títo trhovníci majú pripomienky aj otázky na ňu, že sa tam tí zákazníci nevedia dostať; zopakovala, že tá druhá časť pešej zóny je už o siedmej obsadená a tí, čo chcú ísť nakupovať, sa tam nevedia ani dostať nakúpiť; opýtala sa, či by sa to dalo nejako prešetriť, alebo čo, že kto to tam blokuje.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

Záchytné parkovisko bolo vybudované  ako jedna z aktivít projektu: „ Zlepšovanie kvality ovzdušia“ a je určená pre širokú verejnosť a návštevníkov tak pešej zóny ako i mesta Šaľa. Stav obsadenosti parkoviska už v skorých ranných hodinách naozaj nie je dobrý, ale mesto nevie ovplyvniť obsadenosť, resp. neobsadenosť parkoviska. Skôr by to malo byť v záujme jednotlivých prevádzok a inštitúcií, ktoré sídlia v tejto časti, aby ich zamestnanci neparkovali počas celého dňa na tomto parkovisku a tak znemožňovali potencionálnym zákazníkom návštevu jednotlivých prevádzok. Napriek tomu sa pokúsime v spolupráci s mestskou políciou prešetriť majiteľov áut, ktorí parkujú v uvedenej lokalite od skorých ranných hodín.