Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.07.2010 - 08:39  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:32  //  zobrazené: 1835

Či na stavbu parkovacie plochy na ul. „Dolnej“ bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ

číslo: I25/2010

Požadované informácie:

1. Či na stavbu parkovacie plochy na ul. „Dolnej“ bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ?
2. Zoznam investičných akcií za roky 2009 - 2010 s vyšším nákladom ako 66 400,- EUR.
3. Zoznam investičných akcií, ktoré boli obstarávané za roky 2007 - 2010:
a) elektronickou aukciou
b) cez vestník verejného obstarávania
c) priamym zadaním.
4. Kto realizuje čistenie ciest II/573 a III/5085 v letnom období v intraviláne mesta, a kto hradil náklady za obdobie 2007 - 2010.

Sprístupnené informácie:

1. Parkovisko na Dolnej ulici bolo zahrnuté ako jedna z aktivít ( ako už zrealizovaná investícia) v žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ
v projekte s názvom: „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“.
2. Zoznam investičných akcií za roky 2009 - 2010 s vyšším nákladom ako 66 400,- EUR:

kompletné znenie je v prílohe.

Prílohy

Kompletné znenie

(pdf - 126.76 kB)