Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.07.2010 - 13:45  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:33  //  zobrazené: 1906

Či bola voči zodpovedným zamestnancom vyvodená zodpovednosť za postup, ktorý viedol k uloženiu pokuty.

číslo: I27/2010

Požadované informácie:

- či bola voči zodpovedným zamestnancom vyvodená zodpovednosť za postup, ktorý viedol k uloženiu pokuty. Ak áno, akú podobu malo toto vyvodenie zodpovednosti, prípadne aká sankcia bola zodpovednému zamestnancovi uložená?

Sprístupnené informácie:

Zodpovednosť za postup, ktorý viedol k uloženiu pokuty, nebola voči zodpovedným zamestnancom vyvodená.
Žiadateľ: VIA IURIS, Pezinok