Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 04.11.2022 - 12:06  //  aktualizácia: 04.11.2022 - 12:11  //  zobrazené: 1166

Aj Šaľa je digitálne mesto

Zmluvy, faktúry či objednávky, ktoré mesto rieši, budú pre verejnosť k dispozícii v prehľadnejšej podobe. Užívatelia ich nájdu na stránke digitalnemesto.sk, kde už aj Šaľa má svoje miesto.

Mesto má zo zákona povinnosť zverejňovať niektoré dokumenty. Zmluvy, faktúry či objednávky zverejňovalo mesto na svojej webovej stránke. Stránka digitalnemesto.sk ponúka modernejší a najmä prehľadnejší spôsob zverejňovania týchto dokumentov. Šaľa sa zaradila medzi viac ako 100 ďalších samospráv, ktoré zvolili tento spôsob zverejňovania. „Je to akási nadstavba nášho informačného systému. Naše faktúry, objednávky sa generujú priamo aj na webovú stránku,“ vysvetľuje informatik Mestského úradu v Šali Martin Fabián. Výhodou systému je aj aktuálnosť – informácie sú na stránke aktualizované každé dve hodiny. „Prakticky to znamená, že ak účtovníčky niečo vykonajú v systéme, za dve hodiny sa o tom vygeneruje informácia na tomto portáli,“ doplnil Fabián.

 

(ek)