Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2021 - 08:45  //  aktualizácia: 22.11.2021 - 08:46  //  zobrazené: 494

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

4534/2021

Dátum podania

15.11.2021

Žiadateľ, adresa

MUDr. Monika Kovácsová

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

  •  

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

  •  
  •  

Dotknuté územie a katastrálne územie

ul. Smetanova

Dôvod podania

strom je v zlom zdravotnom stave, koreňová sústava narúša statiku nehnuteľnosti

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

29.11.2021