Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 31.05.2010 - 09:48  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:26  //  zobrazené: 1924

Vyhotovenie fotokópie pôvodnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie Kráľovskej ulice

číslo: I16/2010

Požadované informácie:

1. vyhotovenie fotokópie pôvodnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie Kráľovskej ulice (predtým Fučíkovej), kde bola plánovaná táto ulica ako miestna zberná komunikácia zo smeru Galanta v kategórii B1 ako privádzač 1/75 do mesta.
Stavebné práce trvali od decembra 1989 do decembra 1992.
2. vyhotovenie fotokópie kolaudačného rozhodnutia menovanej rekonštrukcie
3. vyhotovenie fotokópie všetkých tých dokladov, na základe ktorých bola Kráľovská ulica v priebehu menovanej rekonštrukcie precharakterizovaná z miestnej zbernej komunikácie zo smeru Galanta v kategórii B1 ako privádzač 1/75 do mesta na komunikáciu v kategórii MO funkčnej triedy C1 so skupinovým dopravným zaťažením D1.

Sprístupnenie informácie:

Informácie boli dňa 5. mája 2010 poskytnuté nahliadnutím do spisu: „Veľká oprava miestnej komunikácie Fučíkova ulica – projektová dokumentácia“.

Zo spisu boli dňa 5. mája 2010 vyhotovené tieto fotokópie:

1. Zápisnica napísaná na MsNV Šaľa dňa 25. 3. 1986 z výberu staveniska na akciu „Veľká oprava MK ul. Fučíkova“
2. Zápisnica z koordinačného výrobného výboru pre stavebnú akciu „Veľká oprava MK ul. Fučíkova Šaľa“ konaného dňa 5. X. 1989 na MsNV Šaľa
3. Veľká oprava MK ul. Fučíkova – prehľadná situácia .

Žiadateľ: Katarína Kleštincová, Šaľa

Prílohy

Zápisnica

(pdf - 347.69 kB)