Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.04.2014 - 10:04  //  aktualizácia: 07.04.2014 - 10:10  //  zobrazené: 1452

Protest prokurátora proti VZN č. 1/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali (Pd 109/13)

číslo: I10/2014

Požadované informácie:

 

  1. Protest prokurátora proti VZN č. 1/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali (Pd 109/13).
  2. Upozornenie prokurátora proti VZN č. 2/2012 o symboloch mesta Šaľa (Pd 107/13).

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Protest prokurátora podľa § 22 odsek 1 písmeno a) bod 2., § 25 odsek 1 zákona číslo 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 1/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali (Pd 109/13-7) vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 7 strán formátu A4.
  2. Upozornenie prokurátora podľa § 28 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci postupu mesta Šaľa pri uplatňovaní jeho normotvornej právomoci a iné (Pd 142/13-4), ktorého súčasťou je aj upozornenie prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 2/2012 o symboloch mesta Šaľa na základe podnetu pod sp. zn. Pd 107/13 – strana 4 posledný odstavec a nasl. - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4.

Prílohy