Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 18.07.2008 - 12:33  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:47  //  zobrazené: 1784

O poskytnutie NFP na realizáciu projektu: Stavebné úpravy

číslo: I12/2008

Požadované informácie:
týkajúce sa žiadosti mesta Šaľa o poskytnutie NFP na realizáciu projektu: „Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J. Murgaša, Horná č. 22, Šaľa“.

Sprístupnené informácie:

vo forme fotokópií:
1. Žiadosť o NFP (formulár)
2. Opis projektu
3. Rekapitulácia objektov stavby
4. Rozpočet – B – vybavenie

Žiadateľ: Monika Szabová, Trnovec nad Váhom  

Prílohy

Žiadosť

(pdf - 2.88 MB)