Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 09:58  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:19  //  zobrazené: 2891

Zoznam všetkých zahraničných ciest primátora Šale Tibora Barana...

číslo: I09/2006

ROK   2003


Maďarsko
termín:  26.3.2003
osoby:  Ing. Tibor Baran, Ing. František Botka, Mgr. Jozef Belický, Ľuboš Jaroš
miesto:  Oroszlány
účel:  družobná návšteva, prerokovanie zmluvy na rok 2003 a jej podpis
náklady: 2 294,- Sk/osoba
spolu:  9 176,- Sk

Poľsko
termín:  13. – 15.5 .2003
osoby:  Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Belický, Ing. Eliška Vargová
miesto:  Kónskie
účel:  prerokovanie spolupráce na rok 2003, definovanie podmienok výmenného tábora detí v lete, stretnutie so zástupcami ostatných družobných miest mesta Kónskie, prehliadka projektov výstavby novej základnej školy a  novej čistiarne odpadových vôd
náklady: 6 989,- Sk/osoba
spolu:  20 967,- Sk

Ukrajina
termín:  28.5. – 1.6.2003
osoby:  Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Belický, Ľuboš Jaroš
miesto:  Mogiľov Podoľskij
účel:  družobná návšteva, oficiálne nadviazanie kontaktov medzi mestami
náklady: 8 529,- Sk/osoba
spolu:  25 587,- Sk + 19 228,- Sk (benzín) + 1 884,- Sk (víza) = 46 699,- Sk

Česká republika
termín:  5. – 6. 7.2003
osoby:  Ing. Tibor Baran, Gabriela Fülöpová
miesto:  Telč
účel:  Európske stretnutie súborov, Horácky jarmok, celomestská slávnosť Telč 2003, (Svätováclavské časy)
náklady: 2 022,- Sk/osoba
spolu:  4 044,- Sk

Fínsko
termín:  19. – 24.7.2003
osoby:  Ing. Tibor Baran, Ing. Eliška Vargová, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka
vodiči na letisko: Ľuboš Jaroš, Zdeněk Scíranka
miesto:  Kuhmo
účel:  prerokovanie zmluvy o spolupráci na roky 2004-2006, tlačovka pre tamojšie médiá, Medzinárodný festival komornej hudby Kuhmo
náklady: 16 509,30 Sk/osoba
letenky: 70 580,- Sk
spolu:  70 580,- Sk (letenky) + 66 037,20 Sk + 2 901,- Sk (vodiči do Viedne)
= 139 518, 20 Sk

SPOLU CESTY PRIMÁTORA ZA ROK 2003:  220 404,20 Sk
(vrátane doprovodu a výdavkov na PHM)

ROK 2004


Poľsko
termín:  18. - 20.4.2004
osoby:  Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Belický, Gabriela Fülöpová
miesto:  Kónskie
účel:  návšteva  oficiálnej  delegácie  mesta  s cieľom  uzavrieť dohodu o spolupráci
na rok 2004
náklady: 5 065,- Sk/osoba
poistenie:    558,- Sk
spolu:  15 195,- Sk + 4 200,- Sk (benzín) + 558,- Sk (poistenie) = 19 953,- Sk

Ukrajina
termín:  15. -  20.5.2004
osoby:  Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Belický, Zdeněk Scíranka
miesto:  Mogiľoj Podoľskij
účel:  podpísanie rámcovej zmluvy o  spolupráci, prerokovanie možností organizovania výmenného letného tábora detí
náklady: 8 299,- Sk/osoba
víza:     999,- Sk
poistenie:    912,- Sk
spolu:  24 897,- Sk + 29 578,- Sk (benzín) + 999,- Sk (víza) + 912,- (poistenie) = 56 386,- Sk

Česká republika
termín:  4. – 7.6.2004
osoby:  Ing. Tibor Baran, Gabriela Fülöpová
miesto:  Telč
účel:  vystúpenie súborov Mestského kultúrneho strediska a účasť na podujatí :
Participácia miest „Vstupujeme do Európy “ pri príležitosti vstupu ČR do EÚ
náklady: 3 213,- Sk/osoba
poistenie:    372,- Sk (delegácia)
spolu:  6 798,- Sk

Poľsko
termín:  27. – 30.8.204
osoby:  Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Belický
miesto:  Kónskie
účel:  vystúpenie súborov Mestského kultúrneho strediska na oslavách 
„Dni  Kónskich“
náklady: 6 749,- Sk/osoba
poistenie:    288,- Sk
spolu:  13 786,- Sk

Belgicko
termín:  13. – 15.10.2004
osoby:  Ing. Tibor Baran, Mgr. Klaudia Adamíková
miesto:  Brusel
účel:  účasť na výročnej konferencii Klimabuendnis – Climate Aliance, primátor mesta bol členom predstavenstva
náklady: 11 328 ,- Sk/osoba
spolu:  22 656,- Sk + 8 752,- Sk (letenky) = 31 408,- Sk

Česká republika
termín:  21.10.2004
osoby:  Ing. Tibor Baran, Ing. František Botka, Mgr. Jozef Belický + zamestnanci MsÚ (13), poslanci (11), Ladislav a Július Patkolóovci, Alena Patkolóová
miesto:  Telč
účel:  služobná návšteva poslancov a zamestnancov mesta, výmena skúseností v organizácii samosprávy a jej kompetenciách a práci v jednotlivých oblastiach života
náklady:    303,50,- Sk/osoba
poistenie:    421,- Sk
spolu:  8 194,50 Sk + 421,- Sk (poistné) = 8 615,50 Sk

Maďarsko
termín:  22. – 23.10.2004
osoby:  Ing. Tibor Baran, Ing. František Botka,  Mgr. Jozef Belický, Ľuboš  Jaroš
miesto:  Oroszlány
účel:  oslavy 50. výročia mesta Oroszlány
náklady:    719,- Sk/osoba
poistenie:    288,- Sk
spolu:  2  876,- Sk + 288,- Sk = 3 164,- Sk

SPOLU CESTY PRIMÁTORA ZA ROK 2004:  140 110,50 Sk
(vrátane doprovodu a výdavkov na PHM)

ROK 2005

Ukrajina
termín:  5. -  10.6.2005
osoby:  Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Belický, Peter Krokavec
miesto:  Mogiľoj Podoľskij
účel:  prerokovanie výmenného letného tábora detí a kultúrnych podujatí na rok 2005
náklady: 5 316,- Sk/osoba
poistenie:    792,- Sk
spolu:  15 948,- Sk + 792,- (poistenie) = 16 740,- Sk

Maďarsko
termín:  22. – 24.7.2005
osoby:  Ing. Tibor Baran, Ing. František Botka,  Mgr. Jozef Belický
miesto:  Oroszlány
účel:  oslavy 60. výročia dychovej hudby v meste Oroszlány
náklady: 1 169,- Sk/osoba
spolu:  3 507,- Sk

Maďarsko
termín:  27. – 28.7.2005
osoby:  Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Belický, Zdeněk Scíranka
miesto:  Kaptalanfüred
účel:  návšteva detí v spoločnom tábore detí z mesta Šaľa a Oroszlány
náklady: 2 455,- Sk/osoba
spolu:  7 365,- Sk

Ukrajina
termín:  21. -  25.8.2005
osoby:  Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Belický, Zdeněk Scíranka
miesto:  Mogiľoj Podoľskij
účel: stretnutie podnikateľov
náklady: 5 109,- Sk/osoba
poistenie:    612,- Sk
spolu:  15 327,- Sk + 27 574,- Sk (benzín) + 612,- (poistenie) = 43 513,- Sk

Maďarsko
termín:  28.10.2005
osoby:  Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Belický, zamestnanci MsÚ, poslanci
  (spolu 19  osôb)
miesto:  Oroszlány
účel:  služobná návšteva poslancov a zamestnancov mesta s cieľom výmeny skúseností z práce samospráv
náklady:    469,- Sk/osoba
autobus: 8 564,- Sk
spolu:  8 911,- Sk  + 8 564,- Sk = 17 475,- Sk

SPOLU CESTY PRIMÁTORA ZA ROK 2005:  88 600,- Sk
(vrátane doprovodu a výdavkov na PHM)

Rok 2006 (január – máj)

Rakúsko
termín:  13. -  14.3.2006
osoby:  Ing. Tibor Baran, Ing. Eliška Vargová, Ľuboš Jaroš
miesto:  Viedeň
účel: otvárací seminár EffCoBuild
prezentácia mesta Šaľa a výsledkov dotazníkového prieskumu v oblasti energetiky, prvé spoločné stretnutie všetkých účastníkov projektu z Rakúska, Nemecka, Slovenska a Slovinska.
náklady: 2 031,- Sk/osoba
spolu:  4 062,- Sk + 4 756,- Sk (ubytovanie, doprava) = 8 818,- Sk  - bude preplatené z Energy Efficiency Communities

Ukrajina
termín:  8. -  12.5.2006
osoby:  Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Belický, Peter Krokavec
miesto:  Mogiľoj Podoľskij
účel: podpísanie zmluvy o spolupráci na rok 2006
náklady: 3 841,30 Sk/osoba
poistenie:    756,- Sk
spolu:  11 532,90 Sk + 25 625,50 Sk (benzín) + 756,- Sk (poistenie) = 37 905,40 Sk

SPOLU CESTY PRIMÁTORA ZA ROK 2006:  46 723,40 Sk
(vrátane doprovodu a výdavkov na PHM)


Žiadateľ:  Mgr. Ondrej Sivčák, Nitrianske noviny