Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.03.2007 - 18:26  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:48  //  zobrazené: 2456

Žiadosť o výsledkoch podaní mesta ohľadom rozhodnutia UVO - zrušenie obstarávania (outsourcing).

číslo: I09/2005

Na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 08.08. 2005, ktorým ÚVO nariadil obstarávateľovi zrušiť metódu verejného obstarávania boli dňa 16. 08. 2005 podané na ÚVO odvolanie voči rozhodnutiu a tiež podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.Do dnešného dňa teda do 26.9. 2005 neprišla od ÚVO žiadna odpoveď ani iná reakcia na uvedené podania. V ten istý deň teda 16. 08. 2005 podalo mesto tiež žalobu na Najvyššom súde SR na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ÚVO. Dňa 09.08. 2005 sme požiadali v súlade so zákonom NR SR č. 211/ 2000 Z.z. o vydanie informácie kedy bol Úradu pre verejné obstarávanie doručený podnet na vykonanie kontroly. Dňa 23. 08. 2005 sme obdržali odpoveď na našu žiadosť, v ktorej predpokladáme, že nie úmyselne bol skomolený dátum, ktorý sme požadovali. V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. sme ÚVO požiadali o opravu tejto informácie. Odpoveď sme do dnešného dňa teda 26.09. 2005 neobdržali.

Žiadateľ: MUDr. Martin Alföldi, Kukučínova 42, 927 01  Šaľa