Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.03.2023 - 13:04  //  aktualizácia: 13.03.2023 - 13:05  //  zobrazené: 701

Žiadam o sprístupnenie právnych stanovísk, ktoré odobrovali postup mesta pri obstaraní nájomných bytov na Kráľovskej ulici

číslo: I4/2023

Požadované informácie, citujeme:  „Žiadam o sprístupnenie právnych stanovísk, ktoré odobrovali postup mesta pri obstaraní nájomných bytov na Kráľovskej ulici.“

Sprístupnené informácie:

  • právne stanovisko advokáta JUDr. Borisa Štangloviča zo dňa 04. 08. 2015
  • stanovisko k povinnosti postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní pri uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve od advokáta Mgr. Milana Vallu zo dňa 26. 10. 2016