Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.11.2023 - 13:59  //  aktualizácia: 09.11.2023 - 13:59  //  zobrazené: 507

Zdravotne postihnutí občania (vozíčkari) vyjadrujú nespokojnosť bezbariérového vstupu do domu kultúry – estrádna sála

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2023

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 10. 2023, ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

Zdravotne postihnutí občania (vozíčkari) vyjadrujú nespokojnosť bezbariérového vstupu do domu kultúry – estrádna sála. Vstup do budovy sa vyriešil, do divadelnej sály je riešený z bočného vstupu, ale do estrádnej sály sa neriešil. Žiadajú postupne aj tento problém vyriešiť (schodolez údajne je problémový).

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Vyriešený je vstup do budovy  na prízemie k pokladni  a z boku domu kultúry do kinosály. Bezbariérový vstup do estrádnej sály projekt neriešil z dôvodu vyššej technickej náročnosti (vonkajší výťah) a s tým spojených nedostatkov finančných prostriedkov, dodržanie tzv. benchmarkov (max. finančný limit za ukazovatele projektu).  Pre imobilných návštevníkov je k dispozícii schodolez, ale nakoľko je estrádna sála na 2. nadzemnom podlaží,  je tento prístup zdĺhavý a menej bezpečný. Navyše  telesne postihnutá osoba musí byť premiestnená  na invalidný vozík ku schodolezu. Pri rekonštrukcii domu kultúry sa riešil len hlavný vstup do budovy na prízemie a rekonštruoval sa bezbariérový vstup do kinosály z boku domu kultúry.

Ak budú zazmluvnené ďalšie finančné prostriedky na debarierizáciu  verejných budov, určite  bude riešený vstup pre imobilných návštevníkov buď výťahom alebo  iným vhodným spôsobom.

 

S pozdravom

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracovali:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta