Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 09.11.2020 - 09:56  //  aktualizácia: 09.11.2020 - 09:56  //  zobrazené: 1168

Z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to

číslo: I38/2020

Požadované informácie: z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to:

 

 • Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
 • Územný súhlas nahradzujúci územné rozhodnutie
 • Rozhodnutie o spoločnom územnom a stavebnom konaní (spoločné povolenie)
 • Územný súhlas, spoločný územný súhlas
 • Akýkoľvek iný dokument nahradzujúci územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie
 • Stavebné ohlásenie
 • Akýkoľvek dokument nahradzujúci stavebné povolenie či stavebné ohlásenie,

 

vydaných mestom Šaľa za obdobie od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020 a ktoré sa týkajú pozemných stavieb (budov – napr. stavby domov, skladov a hál) vydaných právnickým osobám.

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Duo Viginti, s. r. o.  – územné rozhodnutie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán A4.
 2. Duo Viginti, s. r. o. – rozhodnutie - stavebné povolenie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 7 strán A4.
 3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 1946/1, 3, 5, 7 na ul. Narcisovej v Šali – verejná vyhláška - rozhodnutie – stavebné povolenie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 8 strán A4.

 

Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií.

 

 

Prílohy

Rozhodnutie k 38

(pdf - 149.64 kB)