Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.02.2010 - 10:18  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:12  //  zobrazené: 2005

Vyhotovenie fotokópie projektovej dokumentácie k inžinierskym sieťam v Zóne rodinných domov Lužná, Šaľa – Veča a kolaudačné rozhodnutie

číslo: I03/2010

Požadované informácie: vyhotovenie fotokópie projektovej dokumentácie k inžinierskym sieťam v Zóne rodinných domov Lužná, Šaľa – Veča a kolaudačné rozhodnutie.

Sprístupnené informácie:
1. Kolaudačné rozhodnutie spis. č.: 3862/2008-2 zo dňa 10. 11. 2008, ktorým povoľuje užívanie stavieb „Rozšírenie verejného plynovodu a Zóna rodinných domov – Lužná“
+ projektová dokumentácia

2. Kolaudačné rozhodnutie spis. č.: 4054/2008-2 zo dňa 18. 12. 2008, ktorým povoľuje užívanie  stavby  „Zóna  rodinných  domov – Lužná  v  Šali,  mestská  časť  Veča –
rozšírenie elektrických vedení“
+ projektová dokumentácia

3. Kolaudačné  rozhodnutie  spis. č.: 2510/2009-1  zo dňa 10. 07. 2009, ktorým povoľuje užívanie  stavby  „Zóna rodinných domov – Lužná v Šali, m. č. Veča, stavebný objekt: verejné osvetlenie, v kat. území Šaľa“
+ projektová dokumentácia

4. Kolaudačné  rozhodnutie  spis. č.: 1947/2009-3  zo dňa 14. 07. 2009, ktorým povoľuje užívanie     stavby     „Zóna    rodinných    domov – Lužná,  SO – Miestna   upokojená komunikácia Šaľa – Veča, časť stavby: komunikácie“

5. Kolaudačné  rozhodnutie  spis. č.: 4534/2009-3  zo dňa 25. 01. 2010, ktorým povoľuje užívanie   stavby   „Zóna   rodinných   domov  –  Lužná,  SO  –  Miestna  upokojená komunikácia Šaľa-Veča, časť stavby: zelený pás a chodníky“
+ projektová dokumentácia k bodom č.4 a č.5.

Žiadateľ: Advokátska kancelária JUDr. Renáta Fardousová - advokátka