Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.11.2021 - 14:29  //  aktualizácia: 29.11.2021 - 14:29  //  zobrazené: 1072

Vydáva Vaša samospráva, alebo finančne podporuje vydávanie periodika informujúceho občanov o činnosti samosprávy (ďalej radničné noviny)?

číslo: I47/2021

Požadované informácie citujeme:

 

 1. „Vydáva Vaša samospráva, alebo finančne podporuje vydávanie periodika informujúceho občanov o činnosti samosprávy (ďalej radničné noviny)?
 2. Je toto periodikum v tlačenej verzii doručované občanom?

2.a Ak áno, akým spôsobom?

2.b Ak áno, v akom náklade?

2.c Ak áno, v akej periodicite a v akom formáte?

2.d Je periodikum doručované občanom bezplatne? V opačnom prípade, prosím, uviesť
      podrobnosti (spôsob distribúcie a cena periodika).

2.e Kto je vydavateľom a kto distribútorom radničných novín?

2.f Aké boli celkové ročné náklady súvisiace s vydávaním periodika v roku 2020? Prosím
      uviesť aj štruktúru týchto nákladov – koľko z celkovej sumy tvorili náklady na tlač,
      náklady na distribúciu a mzdové náklady (aspoň odhad, vrátane honorárov a odmien),
      prípadne iné náklady?

 1. Dá sa posledných päť vydaní radničných novín nájsť na internetovej stránke Vašej samosprávy v podobe vhodnej na stiahnutie? Ak nie, prosím, o zaslanie posledných piatich vydaní v elektronickej podobe.
 2. Akým spôsobom je tvorený obsah radničných novín? Využíva na to samospráva interné kapacity, externé kapacity alebo inú formu?
 3. Je pre účely dohľadu nad obsahom novín zriadená redakčná rada? Ak áno, kto ju tvorí?
 4. Existujú písané pravidlá pre vytváranie radničných novín?

6.a Pravidlá pre spôsob  dohľadu nad vydávaním novín, napr. o spôsobe kreovania
      a kompetenciách redakčnej rady? Ak áno, prosím o ich zaslanie.

6.b Pravidlá pre etické a žurnalistické štandardy platiace pre periodikum, napr. etický
      kódex a pod? Ak áno, prosím o ich zaslanie.

 1. Kto vydáva konečné rozhodnutie o uverejnení a podobe príspevkov do novín (redakčná rada, redaktor, šéfredaktor, primátor, orgán samosprávy)?
 2. Plánuje samospráva pred budúcoročnými komunálnymi voľbami poskytnúť priestor na platenú inzerciu pre kandidátov na primátora a poslancov zastupiteľstva?
 3. Prevádzkuje samospráva vlastnú mestskú televíziu, prípadne finančne podporuje vysielanie súkromnej lokálnej televízie, prípadne si v súkromnej lokálnej televízii objednáva priestor  (relácie)? Prosím uveďte bližšie podrobnosti.
 4. Uveďte celkové náklady na prevádzkovanie mestskej televízie za rok 2020, prípadne sumu podpory pre súkromnú lokálnu televíziu, či výdavky na objednaný priestor (relácie) v takejto súkromnej lokálnej televízii.
 5. Koľko minula samospráva celkovo za rok 2020 na sponzoring na sociálnych sieťach?“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Mesto Šaľa nevydáva svoje radničné noviny. V Šali má dlhoročnú tradíciu mesačník Slovo Šaľanov, ktorý vydáva súkromný vydavateľ už 26 rokov. So zástupcom periodika má mesto zmluvu o spolupráci s tým, že mesačne zverejňuje zopár informácií, ktoré mu zašle radnica, vrátane informačných článkov, aj povinných zverejňovaní (napríklad výberové konania či informácie o dražbe nehnuteľností). Ide o rozsah dve strany A4.
 2. Periodikum vychádza raz mesačne a je dostupné za cenu 1,50 euro v miestnych predajných miestach a taktiež na internete (za rovnaký poplatok).

2. a Nie je doručované do schránok, dá sa zakúpiť za 1,50 euro, čo je príjmom súkromného
vydavateľa.
2.b Podľa našich zistení majú náklad 1 700 ks.

2.c Mesačník sa dá kúpiť v miestnych obchodoch v okrese Šaľa.

2.d Tieto údaje má k dispozícii súkromný vydavateľ, vydavateľom tohto súkromného
      periodika je Fantázia média, s. r. o., cena periodika je 1,50 eura.

2.e Vydavateľom a distribútorom je súkromná spoločnosť Fantázia média, s. r. o.

2.f Celkové  náklady na základe  zmluvnej  spolupráce  mesta  s periodikom je 240 eur/číslo.
     V roku 2020 vyšlo 11 čísel, čiže celkové náklady činili 2 640 eur.

 1. V digitálnej podobe sú k dispozícii tu, ich stiahnutie je spoplatnené.
 2.  

Aby ste si vedeli čísla pozrieť, posielam vám po dohode s vydavateľom link na posledných 5 čísel v Pdf formáte, nájdete ich tu:

https://drive.google.com/drive/folders/1W1Zq0zQQBuOg57vwW38_VyKD5WA57aj0?usp=sharing

Prosím o stiahnutie obsahu do 12. 11. 2021, dovtedy ich vydavateľ sprístupní na stiahnutie, potom ich z kapacitných dôvodov zmaže.

 1. Články, ktoré posiela radnica do redakcie súkromného mesačníka, tvorí referent pre komunikáciu z MsÚ Šaľa, ktorá má v pracovnej náplni denne písať články a dávať ich na webovú stránku mesta a tiež na sociálnu sieť Facebook, kde má mesto Šaľa svoju skupinu pod názvom Mesto Šaľa (viac ako 12 200 členov). Z množstva článkov vyberie referent pre komunikáciu zopár najzaujímavejších článkov, ktoré pošle do redakcie na zverejnenie.
 2. Keďže noviny radnica nemá, nemá ani redakčnú radu.
 3. Radnica nemá pravidlá ani pri zverejňovaní článkov v súkromnom mesačníku. Riadi sa aktualitou a dôležitosťou informácie pre občanov. O tom, ktoré články budú zverejnené, rozhoduje referent pre komunikáciu.

6.a Nemáme.
6.b Nemáme.

 1. Referent pre komunikáciu MsÚ Šaľa komunikuje so šéfredaktorom súkromného mesačníka a posiela mu niekoľko článkov. Tie si však väčšinou ešte redakcia upraví, prípadne doplní niektoré údaje a tak ich zverejňuje. Zverejnené články nepodliehajú žiadnej vyslovene kontrole.
 2. Radnica nemá vlastné noviny.
 3. Mesto Šaľa neprevádzkuje vlastnú televíziu, v regióne už viac ako 10 rokov funguje regionálna televízia, RTV Krea so sídlom v Galante. S televíziou má mesto zmluvu o spolupráci, na základe zmluvy im mesto vyplatilo v roku 2020 3000 eur. Na základe zmluvy informujú obyvateľov z rôznych kultúrnych podujatí a zo zasadnutí mestských poslancov v rámci 2-3-minútových reportáží. Redakcia však spracúva aj iné témy, nie len zmluvne definované podujatia. Vysielajú denne nové reportáže, čiže spracúvajú z regiónu rôzne zaujímavé témy pre obyvateľov. V priemere zo Šale vysielajú 8-9 informácií mesačne, z toho sú radnicou pozvaní približne na dve podujatia alebo zasadnutie zastupiteľstva. 

Okrem toho si mesto v roku 2020 objednalo televíziu na nakrúcanie a vytvorenie záznamu a zostrihanie videa zo štyroch kultúrnych podujatí, náklady na nakrúcanie a spracovanie týchto štyroch väčších podujatí činili celkovo 5000 eur. Čiže tieto obsahy neboli vysielané v rámci spravodajstva, ale ako „Bez komentára“ a mali dlhší rozsah. Radnica tieto videá vyžiadala na DVD nosičoch pre potreby v budúcnosti a archivácie.

 1. Regionálna televízia nevysiela žiadnu inú reláciu, len Spravodajstvo. Celkové náklady v súvislosti s vysielaním reportáží v Spravodajstve RTV Krea a nakrútení štyroch kultúrnych podujatí a spracovanie, zostrihanie záznamu činili celkovo 8 000 eur za rok 2020.
 2. Na takéto účely samospráva nevynaložila žiadne finančné prostriedky. Referent pre komunikáciu komunikuje s obyvateľmi cez sociálnu sieť Facebook. Je to v jeho pracovnej náplni – denne napíše niekoľko krátkych správ a zverejňuje ich pod profilom MsÚ Šaľa v skupine Mesto Šaľa (založené mestom) a v skupine Šaľa tvoje mesto (založené OZ Šaľa tvoje mesto). Tieto informácie sú zo života v meste – snažíme sa informovať o všetkom, čo môže bežných obyvateľov zaujímať - o rekonštrukciách, o projektoch, aj o miestnych „pikoškách“, ako je napríklad krádež dopravnej značky či lavičky. Ale aj o významných osobnostiach, či o tom, ak sa z objektívnych dôvodov z nejakej ulice nevyvezie odpad. Odpovedáme tu aj na podnety a otázky obyvateľov, ktorí si už na tento spôsob komunikácie zvykli a komunikujú aj cez aplikáciu Messenger s referentom komunikácie cez profil MsÚ Šaľa. Komunikáciu cez sociálnu sieť považujeme za veľmi efektívny, moderný a obľúbený spôsob komunikácie s občanmi. Uvažujeme o spustení komunikácie aj cez sociálnu sieť Instagram.