Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 24.07.2018 - 10:46  //  aktualizácia: 24.07.2018 - 10:47  //  zobrazené: 909

Vydáva mesto Šaľa alebo finančne podporuje vydávanie periodika informujúceho občanov o činnosti samosprávy (ďalej radničné noviny)?

číslo: I17/2018

Požadované informácie:

 

 1. Vydáva mesto Šaľa alebo finančne podporuje vydávanie periodika informujúceho občanov o činnosti samosprávy (ďalej radničné noviny)?

 

 1. Je toto periodikum v tlačenej verzii doručované občanom?
  2a. Ak áno, v akom náklade?

2b. V akej periodicite a v akom formáte?

2c.  Kto je vydavateľom a kto distribútorom radničných novín?

2d. Aké sú predpokladané celkové ročné náklady samosprávy súvisiace s vydávaním
        periodika v roku 2018?

 • z toho náklady na tlač a distribúciu:
 • z toho personálne náklady:

2e. Aké sú priemerné náklady súvisiace s vydaním jedného čísla v roku 2018?

 

 1. Dá sa posledných 5 vydaní radničných novín nájsť na Vašej internetovej stránke v pdf formáte na stiahnutie? Ak nie, prosím o ich zaslanie v elektronickej alebo tlačenej forme.

 

 1. Akým spôsobom je zaisťovaná tvorba obsahu radničných novín? Je zaisťovaná vnútornými kapacitami samosprávy, externými službami alebo inou formou (zverením činnosti príspevkovým organizáciám a pod.)?

 

 1. Je  pre  účely  dohľadu  nad  obsahom novín zriadená redakčná rada? Ak áno, kto ju tvorí?

5a. Kto rozhoduje o zložení redakčnej rady?

 

 1. Existujú písané pravidlá pre vydávanie radničných novín?

 

 1. Kto vydáva konečné rozhodnutia o uverejnení a podobe príspevkov do novín (redakčná rada, redaktor, šéfredaktor, primátor, orgány samosprávy)?

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Mesto Šaľa nevydáva vlastné periodikum. Na základe zmluvy spolupracuje so súkromným miestnym mesačníkom Slovo Šaľanov.

 

 1. Periodikum (mesačník) je dostupné v novinových stánkoch, v niektorých obchodných reťazcoch (Jednota) a na vybraných čerpacích staniciach v meste Šaľa, jeho cena je
  1 euro.

2a. Mesačník vydáva vydavateľ v náklade 2 000 kusov.

2b. Ide o mesačník, ktorý vychádza približne 20. deň v mesiaci. Jeho formát je A4, má zväčša
      32 strán.

2c. Vydavateľom aj distribútorom súkromného mesačníka je Fantázia Media, s. r. o.,
       P. Pázmáňa 5, 927 01  Šaľa. Šéfredaktorom je Mgr. Ivan Aľakša.

2d. Celkové náklady mesta Šaľa v súvislosti so zverejňovaním informácií v mesačníku Slovo
       Šaľanov činia 2 880 eur ročne vrátane DPH.

2e. Priemerné náklady súvisiace s vydávaním mesačníka činia pre radnicu 240 eur mesačne –   
       to sú náklady mesta súvisiace so zverejnením informácií v jednom čísle.

 

 1. Posledných 5 vydaní mesačníka Slovo Šaľanov Vám zašleme poštou.

 

 1. Články do periodika si zabezpečuje šéfredaktor so svojim tímom sám. Mesto Šaľa zasiela do redakcie články, novinky, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke na dennej báze a šéfredaktor vybrané články, ktoré považuje za najzaujímavejšie, zverejní. Články, ktoré mesto zasiela do redakcie na zverejnenie, pripravuje zamestnanec mesta, referent pre komunikáciu. Spravidla má mesto k dispozícii dve strany A4 v časopise.

 

 1. Keďže ide o súkromné periodikum, mesto nemá informácie o týchto interných a personálnych otázkach.

 

 1. Platí podobná odpoveď ako v prípade otázky č. 5. Mesto Šaľa nezasahuje do tvorby mesačníka. Spolupráca funguje na princípe zverejnenia zaslaných článkov spravodajského charakteru, ktoré uverejňuje mesto aj na svojej webovej stránke.

 

 1. Za radnicu možno povedať, že o článkoch určených na uverejnenie v rozsahu dve strany A4 rozhoduje zamestnanec mesta, referent pre komunikáciu. O určovaní ostatného obsahu periodika nemáme informáciu.