Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.05.2021 - 09:45  //  aktualizácia: 21.05.2021 - 09:46  //  zobrazené: 530

Výberové konanie - učiteľ strednej školy

Spojená škola, Nivy 2, 927 05  Šaľa,

s organizačnými zložkami Obchodná akadémia –Kereskedelmi Akadémia,  Stredná odborná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola technická

 

hľadá učiteľov na pozície:

učiteľ strednej školy - odborné predmety elektrotechnického zamerania (1 voľné miesto)

učiteľ strednej školy – odborné predmety strojárskeho zameranie (1 voľné miesto)

 

Náplň práce:

výchovno-vzdelávacia činnosť

 

Pracovný úväzok:

100%

 

Termín nástupu

01.09.2021

 

Miesto výkonu práce:

Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa

 

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SRč. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – VŠ 2. stupeň

 

Zoznam požadovaných dokladov

- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom
- profesijný životopis - overené kópie dokladov o vzdelaní (overiť stačí až po prijatí)
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

 

Ďalšie požiadavky

Vhodné aj pre absolventa VŠ. DPŠ nie je podmienkou pri nástupe.
Požadované doklady stačí zaslať aj emailom

 

Funkčný plat stanovený vo výške minimálne

998,50 €

 

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi kam

Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa - požadované doklady stačí poslať aj emailom na sps@salamon.sk

 

Žiadosť odoslať do 31.07.2021

 

Kontakt :

031/770 8768, 0903228568 (Ing. Anna Keseliová, riaditeľka školy, )

031/7708887 Ing. Zuzana Tóthová (zástupkyňa riaditeľky)