Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.04.2022 - 08:18  //  aktualizácia: 26.04.2022 - 08:18  //  zobrazené: 1020

Vybavenie nahlásenia zo dňa 14. 03. 2022 o 15:56 na Mestskú políciu v Šali ohľadom áut stojacich 5m pred a za prechodmi pre chodcov v m. č. Veča

číslo: I21/2022

Požadované informácie: vybavenie nahlásenia zo dňa 14. 03. 2022 o 15:56 na Mestskú políciu v Šali ohľadom áut stojacich 5m pred a za prechodmi pre chodcov v m. č. Veča:

1) koľko áut bolo za základe podania riešených

2) akým spôsobom (per auto, všeobecne)

3) na ktorých uliciach boli autá riešené

Sprístupnené informácie:

Dňa 14. 03. 2022 na základe telefonického oznámenia sa hliadka mestskej polície presunula na označené miesto, kde bolo zistené porušenie ustanovenia zákona o cestnej premávke, konkrétne státie v križovatke. Vzhľadom na dlhotrvajúci problém s parkovaním vozidiel v križovatkách, pristúpila Mestská polícia Šaľa k preventívnemu spôsobu riešenia problematiky s tým, že v prvej etape boli zisteným vozidlám parkujúcim v križovatke vystavené upozornenia na porušovanie ustanovení zákona o cestnej premávke spolu s výzvou na upustenie od takéhoto konania s možnými následkami v prípade opakovania sa takéhoto parkovania. Z dôvodu zvolenia tohto postupu neboli vozidlá zapisované do evidencie priestupkov a teda nie je možné uviesť počet upozornených. Upozornenia boli rozdané na križovatkách ulíc Hollého a Cintorínska, Hollého a Gen. L. Svobodu a Hollého a Narcisová. V nasledujúcej etape počnúc dňom 21. 03. 2022 hliadky začínajú riešiť zistené priestupky v zmysle zákona o priestupkoch.