Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.08.2021 - 14:38  //  aktualizácia: 17.08.2021 - 14:38  //  zobrazené: 291

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – pedagogický asistent

Pozícia:  pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov – účinná od 15.1.2020

Zoznam požadovaných dokladov:  

  1. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  2. Životopis
  3. Motivačný list

 

Na dobu:  určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022 

 

Kontakt:

Materská škola, 

8. mája 2

92701 Šaľa

Č.t.: 0911850992

E-mail: ms.8maja.sala@gmail.com