Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.08.2021 - 14:38  //  aktualizácia: 17.08.2021 - 14:39  //  zobrazené: 329

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – ASISTENT UČITEĽA

Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa informuje o voľných pracovných  miestach asistenta učiteľa.

Záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  teda úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru.

Platová trieda 5:   817,50 € mesačne.

 

 

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - školský psychológ/školský špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg.

Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa informuje o voľnom pracovnom mieste  školský psychológ/školský špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg.

Záujemca  musí  spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  teda vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore  psychológia/špeciálna pedagogika/učiteľstvo a pedagogické vedy.

Platová trieda platová trieda 2:  1064,51€ mesačne,

              alebo platová trieda 7: samostatný pedagogický zamestnanec 1064,50 € mesačne.

 

Kontakt:

Základná škola J.C. Hronského

Krátka 2

927 01 šaľa

Č.t. : 031/701 6881

E-mail: zsjchronskeho@gmail.com