Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.02.2018 - 10:01  //  aktualizácia: 15.02.2018 - 10:02  //  zobrazené: 2823

Uviedol, že ešte vlani apeloval, že na Pionierskej ulici im vymenili všetky filtre z tých vpustí a vtedy povedali, že tie náhradné sú...

predkladateľ: Mgr. Jozef Varsányi

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 1. februára 2018


V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 01. 02. 2018,
ste predniesli interpeláciu v znení:

„Uviedol, že ešte vlani apeloval, že na Pionierskej ulici im vymenili všetky filtre z tých vpustí a vtedy povedali, že tie náhradné sú, dnes je už polroka a nie sú; všetko steká do kanalizácie, usadzuje sa to vo veľkom zbernom odpade, toto by sa malo riešiť.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Najneskôr do konca marca 2018 budú osadené koše v uličných vpustiach na ul. Pionierskej v Šali.


S pozdravom


  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností