Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.12.2018 - 11:27  //  aktualizácia: 03.12.2018 - 11:27  //  zobrazené: 409

Uplatňuje Mesto Šaľa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.novembra 2016 a jeho novelizáciu Zákonom č.375/2016 Z. z. účinným od 31.decembra 2016 ?

číslo: I25/2018

Požadované informácie, citujeme: 


1)      Uplatňuje Mesto Šaľa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj 
         s účinnosťou od 1.novembra 2016 a jeho novelizáciu  Zákonom č.375/2016 Z. z. 
         účinným od 31.decembra 2016 ?
 
2)       V prípade, že uplatňujete zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj, žiadam 
        Vás o zaslanie VZN o zavedení poplatku do praxe a výšku poplatku.
 
3)       V prípade, že uplatňujete zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj, 
         žiadam Vás o zaslanie výšky finančného prínosu pre Mesto Šaľa za rok 2017.


Sprístupnené informácie:


Mesto Šaľa neuplatňuje zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1. novembra 2016 a jeho novelizáciu zákonom č. 375/2016 Z. z. účinným od 31. decembra 2016.