Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 04.01.2022 - 10:48  //  aktualizácia: 04.01.2022 - 10:49  //  zobrazené: 1026

„Sprístupnenie kompletnej projektovej dokumentácie k projektu „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“.

číslo: I54/2021

Požadované informácie, citujeme: „Sprístupnenie kompletnej projektovej dokumentácie
k projektu „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“. Konkrétne ma zaujíma presná podoba zámeru, ktorá bola z nórskych fondov podporená, dokumentácia, v ktorej sa uvádzajú konkrétne údaje o výrube stromov, výstavbe umelých tieniacich prvkov, výstavbe multifunkčnej budovy s občerstvením.“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Požadované informácie poskytnuté na nosiči dát (USB kľúč) s nasledovným obsahom:

  1. Žiadosť o grant (vo formáte PDF, veľkosť 1 233 kB)
  2. Návrh akčného plánu (vo formáte PDF, veľkosť 550 kB)
  3. Posudok na stanovenie sekvestracie uhlika – Lesopark Sala (vo formáte PDF, veľkosť 1 393 kB)
  4. Revitalizácia lesoparku – pôvodný zámer (vo formáte PDF, veľkosť 92 121 kB)
  5. Územné rozhodnutie Lesopark Šaľa a oprava rozhodnutia (vo formáte PDF, veľkosť 17 321 kB)
  6. Revitalizácia lesoparku – final verzia (vo formáte PDF, veľkosť 1 774 kB)
  7. Rozhodnutie Ministra ŽP (vo formáte PDF, veľkosť 677 kB)
  8. Projektová zmluva (vo formáte PDF, veľkosť 1 458 kB)