Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.12.2022 - 15:32  //  aktualizácia: 12.12.2022 - 15:33  //  zobrazené: 687

Rada by som sa informovala či mesto Šaľa poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa

číslo: I55/2022

Požadované informácie citujeme:

  1. „Rada by som sa informovala či mesto Šaľa poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa.
  2. Zároveň otázka či mám oznamovaciu povinnosť na mestskom úrade alebo informáciu
    o narodení automaticky posiela matrika z miesta narodenia?“

Sprístupnené informácie:

  1. Mesto Šaľa neposkytuje príspevok pri narodení dieťaťa.
  2. Oznámenie o narodení dieťaťa je vykonávané elektronicky príslušnými matričnými úradmi na príslušné evidencie obyvateľov mestských a obecných úradov.