Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 28.03.2018 - 15:44  //  aktualizácia: 28.03.2018 - 15:45  //  zobrazené: 1351

Poskytnutie nasledovných materiálov k rozhodnutiu o „Rekonštrukcii MK Horná“ (bez spisovej značky na webe)

číslo: I03/2018

Požadované informácie: poskytnutie nasledovných materiálov k  rozhodnutiu
o „Rekonštrukcii MK Horná“ (bez spisovej značky na webe) - http://sala.sk/clanok/verejna-vyhlaska-stavebne-povolenie-rekonstrukcia-a-rozsirenie-mk:

1. naskenovaný originál rozhodnutia (webová verzia neobsahuje veci ako spisovú značku, pečiatku a podobne),
2. zápisnica z ústneho pojednávania ku stavebnému konaniu,
3. dokument spisovej značky OU-SA-OSZP-2017/0060069-5-Sta. (povolenie na výrub stromov),
4. písomný záznam z miestnej obhliadky (6.2.2018) - preverenie výskytu vzácnych druhov vtáctva.


Sprístupnené informácie:

1. Verejná vyhláška – Rozhodnutie – stavebné povolenie na líniovú stavbu Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa, spisová značka: 2322/2018/SU/70 zo dňa 21. 02. 2018
vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 16 strán formátu A4.
2. Zápisnica z priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa, číslo spisu: 70/2018 zo dňa 07. 02. 2018
vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 7 strán formátu A4.
3. Okresný úrad Šaľa – Rozhodnutie – súhlas na výrub drevín a krovitých porastov rastúcich mimo les spisová značka OU-SA-OSZP-2017/0060069-5-Sta zo dňa 18. 09. 2017
vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán formátu A4.
4. Záznam z miestnej obhliadky vykonanej na ul. Hornej v Šali dňa 06. 02. 2018 vo formáte
Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A4.


Rozhodnutie, ktorým sa žiadosti čiastočne nevyhovuje.