Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:18  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:19  //  zobrazené: 1702

Ohľadom projektu Domov dôchodcov Šaľa

číslo: I54/2012

Požadované informácie: ohľadom projektu Domov dôchodcov Šaľa:
1. Aká bola maximálna ubytovacia kapacita zariadení v poslednom roku pred spustením projektu financovaného z ROP?
2. Aká je (bude) maximálna ubytovacia kapacita zariadení po dokončení projektu?
3. Koľko klientov (postelí) mala priemerne inštitúcia v rokoch 2007, 2008, 2009
a 2010?
4. Nová ubytovacia kapacita vznikla rekonštrukciou starej budovy, ktorá predtým slúžila na ten istý účel alebo vybudovaním novostavby, rekonštrukciou budovy,  ktorá predtým neslúžila na potreby ubytovania klientov?
5. Uviesť menný zoznam všetkých nových služieb v zariadení, ktoré budú poskytované
v súvislosti s projektom financovaným z ROP.
6. Uviesť menný zoznam inovovaných - kvalitnejších služieb v zariadení.
7. V čom spočíva zvýšenie kvality existujúcich služieb?

Sprístupnené informácie:
1. Pred podaním žiadosti o NFP sme mali a doteraz ešte stále máme v rámci Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa: Zariadenie pre seniorov – domov dôchodcov „ Nádej“ s kapacitou 20 lôžok.
2. V dôsledku projektu sa vybuduje nové zariadenie – nový subjekt s kapacitou 80 lôžok.
3. Počet klientov zariadenia pre seniorov „Nádej“:
2007:  20
2008:  20
2009:  19
2010:  20
Subjekt, ktorý je predmetom projektu, ešte v daných rokoch neexistoval, založí sa po skončení stavebnej časti projektu.
4. Nové zariadenie bude vybudované rekonštrukciou a prístavbou nevyužitej starej budovy bývalej materskej školy.
5. Vytvorených 80 lôžok bude využitých ako zariadenie pre seniorov s kapacitou 60 lôžok
a 20 lôžok bude mať zariadenie opatrovateľskej služby.
Okrem ubytovacích a stravovacích služieb pre svojich klientov bude domov poskytovať aj doplnkové služby:
- zdravotné služby z ambulancie lekára,
- rehabilitačné služby (vodoliečba a elektroliečba, masáž, telocvičňa – rehabilitačné  cvičenia),
- jedáleň a rozvoz obedov pre klientov mimo zariadenia,
- záujmová činnosť v spoločenskej miestnosti.
6. Nerelevantné, keďže ide o nové zariadenie všetky služby sú považované za novovytvorené, avšak ukazovateľ v rámci zmluvy o NFP je spoločný a nazýva sa počet nových a kvalitnejších služieb.
7. Nerelevantné, keďže ide o nové služby.