Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.01.2012 - 10:20  //  aktualizácia: 26.01.2012 - 10:20  //  zobrazené: 1813

Ohľadom podnetu – zakladanie nelegálnej skládky na Kalinčiakovej ulici

číslo: I40/2011

Požadované informácie: ohľadom podnetu – zakladanie nelegálnej skládky na Kalinčiakovej ulici.

Sprístupnené informácie:
1. Mesto Šaľa Váš podnet prijalo dňa 29. novembra 2011.
2. Dňa 30. novembra 2011 hliadka Mestskej polície Šaľa na základe podnetu vykonala  kontrolu zameranú na zistenie pôvodcu nepovolenej skládky na ul. Kalinčiakova.
3. Šetrením bolo zistené, že za nepovolenú skládku stavebného odpadu je zodpovedná
p. B.V., menovaná bola hliadkou vyzvaná na odstránenie nepovolenej skládky a uvedenie verejného priestoru do pôvodného stavu, čo aj učinila. Za tento priestupok bola menovaná riešená v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch - v blokovom konaní.
4. Na základe opätovného prešetrenia zo strany Mestskej polície Šaľa bolo zistené, že došlo k odstráneniu skládky, avšak neúplne. Následnou kontrolou bolo zistené, že na mieste skládky zostalo niekoľko kusov betónových pätiek. Majiteľka p. B.V. uviedla, že na odstránenie zostatku skládky bude z dôvodu nadmernej hmotnosti potrebovať ťažšie mechanizmy, ktoré sa jej však zatiaľ nepodarilo zaobstarať. Hliadkou jej bolo určené odpratanie zostatku skládky do 24. 01. 2012, alebo zaplatenie poplatku za užívanie verejného priestranstva.