Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.07.2020 - 09:58  //  aktualizácia: 09.07.2020 - 09:59  //  zobrazené: 1419

Ohľadne spomalovača, či by bolo možné osadiť na ulici Fraňa Kráľa

predkladateľ: Slavomír Kališ

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2020

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 06. 2020,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Chcem sa spýtať, či by bolo možné osadiť na ulici Fraňa Kráľa spomaľovač, ktorý by zabraňoval rýchlej jazde motorových vozidiel v neprehľadnej zákrute. Na danej ceste sa ľudia prechádzajú k pláži a často sa tam korčuľujú a bicyklujú deti. Dôvodom je zlá viditeľnosť v danej zákrute.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Po odsúhlasení umiestnenia dopravného zariadenia (spomaľovací prah) dopravným inžinierom na prístupovej účelovej komunikácii, mesto následne dopravné zariadenie osadí.

 

 

S pozdravom

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností