Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.12.2014 - 12:04  //  aktualizácia: 05.01.2015 - 08:49  //  zobrazené: 883

Ohľadne Projektu na ochranu osobných údajov vrátane Záznamov o poučení oprávnenej osoby a evidenčných listov

číslo: I44/2014

Požadované informácie: či má mesto Šaľa vypracovaný Projekt na ochranu osobných údajov vrátane Záznamov o poučení oprávnenej osoby a evidenčných listov.

Sprístupnené informácie:

Mesto Šaľa má v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovaný bezpečnostný projekt, vrátane záznamov o poučení oprávnených osôb  a evidenčných listov.

Aktuálny bezpečnostný projekt má mesto Šaľa od marca 2014.