Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.04.2019 - 14:02  //  aktualizácia: 16.04.2019 - 14:03  //  zobrazené: 1099

Obrat z predaja cestovných lístkov v mestskej doprave mesta Šaľa

číslo: I5/2019

Požadované informácie:

  1. obrat z predaja cestovných lístkov v mestskej doprave mesta Šaľa,
  2. počet predaných cestovných lístkov vo verejnej preprave mesta Šaľa,
  3. a) štruktúra predaja cestovných lístkov v meste Šaľa (štandardný, zľavnený, permanentka)
    b) percentuálny podiel jednotlivých zložiek na výsledku,
  4. prípadne využívanie nových predajných spôsobov ako je napríklad možnosť kúpy cestovného lístka prostredníctvom SMS.

Časový rámec: posledné dva kalendárne roky (t. j. 2017 – 2018).

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  • Rozbor predaných cestovných lístkov MHD Šaľa za rok 2017 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4, (informácie k bodom 1, 2 a 3a).
  • Rozbor predaných cestovných lístkov MHD Šaľa za rok 2018 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4, (informácie k bodom 1, 2 a 3a).
  • Cestovný lístok v MHD Šaľa nie je možné kúpiť prostredníctvom SMS (informácia k bodu 4).

Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií v bode 3 b).

Prílohy