Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2023 - 12:23  //  aktualizácia: 29.05.2023 - 12:23  //  zobrazené: 634

Na základe odpovede na infožiadosť 22/2023/211 žiadam o zaslanie vyjadrenia príslušného stavebného úradu na ohlásenie stavby

číslo: I23/2023

Požadované informácie citujeme:

„Na základe odpovede na infožiadosť 22/2023/211 žiadam o zaslanie vyjadrenia príslušného stavebného úradu na ohlásenie stavby. Žiadal som o to už v predošlej žiadosti, ale nedostal som to. V odpovedi sa uvádza konkrétne: "Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky." Teda poprosím zaslať sken dokumentu - písomné oznámenie stavebného úradu, kde sa uvádza, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky. Samozrejme podpísaný. Pokiaľ takýto dokument neexistuje, poprosím to explicitne uviesť do odpovede na túto žiadosť.“

Sprístupnené informácie:

V tomto prípade je stavebným úradom podľa zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) referát dopravy, p. Poliček, ktorý vydal OZNÁMENIE k ohláseniu stavebnej úpravy Úprava krajnice na ul. V. Šrobára v Šali,  pod č. 4934/2023/OIaKČ/1476 dňa 14. 03. 2023.

Toto OZNÁMENIE k ohláseniu stavebnej úpravy Vám bolo zaslané dňa 22. marca 2023.