Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 08.10.2021 - 09:29  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 09:29  //  zobrazené: 1409

Na Komenského ulici na smetisku je čoraz väčší ruch, čo sa tam deje?

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2021

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 09. 2021,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

  1. „Na Komenského ulici na smetisku je čoraz väčší ruch, čo sa tam deje? Nie je to len v tej časti, kde sa zbiera separát, ale je to aj v tej časti, kde kedysi vysýpali odpad a odtiaľ ich kontajnermi nosili, čoraz viac je tam aj kontajnerov a čoraz viac je tam neoznačených áut, čo sa tam deje? Čo sa tam vyváža?

 

  1. Ďalej ohľadne odpadu, aj vzhľadom k tomu, možno sa tu bude budovať tá spaľovňa, jednak sa znovu opýtam, čo nám zváža tá firma odpad, či už má tie čidlá na hmotnosť?
    A prečo to dávame na skládku a nevozíme to do spaľovne napr. do Trnavy, pochybujem, že majú plnú kapacitu. 

 

  1. Je možné, že verejné osvetlenie svieti v niektorých častiach horšie, ako keď bolo robené? Zdá sa mi, že je to slabšie osvetlené luxami, ako pred rokom, alebo dvomi; možno je to len môj pocit a možno tam dávajú slabšie výbojky, telesá.“ 

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Počas prevádzky je na zbernom dvore pracovný hluk – výsyp odpadu do kovových vaničiek, separácia ostatného odpadu, na vedľajšej ploche je pristavený 30 m³ kontajner,  rezerva pre prípadné použitie pri naplnenosti existujúcich kontajnerov – ide o využitie kapacity najmä pri víkendoch, taktiež sú na ploche dočasne uskladnené plné 7 m3 kontajnery zo zberného dvora pripravené k vývozu na koncovku.

 

2

 

  1. Áno, niektoré  vozidlá sú vybavené vážiacim systémom na výťahoch nadstavby. Odpad sa vyváža v súlade s uzatvorenou zmluvou.

 

  1. Verejné osvetlenie je regulované systémom Citylight-Teliko, to znamená, že jeho intenzita sa cca po polnoci mení – znižuje, čím sa výrazne šetrí na elektrickej energii, no zároveň je to v súlade so svetelnotechnickými parametrami potrebnými pre osvetľovanie jednotlivých tried komunikácií v meste Šaľa.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Petronela Vižďáková, referentka životného prostredia

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností