Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 11.04.2018 - 07:30  //  aktualizácia: 11.04.2018 - 07:31  //  zobrazené: 3086

Mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie

číslo: I08/2018
 1. mzdu, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie
  alebo za výkon pracovnej činnosti

 2. celoročný hrubý príjem z miezd (vrátane odmien a iných platových náležitostí)
   nasledovných zamestnancov vo Vašej organizácii: 


  1.  Prednosta mestského úradu
  2.  Vedúci jednotlivých oddelení resp. odborov alebo inak nazvaných útvarov mestského úradu
  3.  Náčelník mestskej polície
  4.  Iní vedúci pracovníci mestskej polície

 

Sprístupnené informácie:

   

a) mzdu, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné záležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti

 

b) celoročný hrubý príjem z miezd (vrátane odmien a iných platových záležitostí)

   

od 01.01.2018

rok 2017

       

1.

Prednosta mestského úradu

2096,00

24890,12

2.

Vedúci jednotlivých oddelení:

   

 

Vedúci Oddelenia správy majetku a zariadení mesta

1545,00

17979,73

 

Vedúci Oddelenia organizačného a správneho

1643,50

20294,29

 

Vedúci Oddelenia ekonomiky a podnikania

1645,50

20119,51

 

Vedúci Stavebného úradu

1643,50

19804,55

 

Vedúci Oddelenia stratégie a komunálnych činností

1645,50

19198,12

 

Vedúci Spoločného školského úradu

1645,00

20005,50

 

Vedúci Mestského kultúrneho strediska

1647,00

19363,86

3.

Náčelník Mestskej polície

1674,00

20059,66

 

 

 

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 172.1 kB)