Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.02.2022 - 08:49  //  aktualizácia: 16.02.2022 - 08:50  //  zobrazené: 1324

Kto bol zhotoviteľom architektonickej štúdie? Revitalizácia lesoparku

číslo: I07/2022

Požadované informácie: k projektu „Revitalizácia lesoparku“, konkrétne:

  1. kto bol zhotoviteľom architektonickej štúdie?
  2. bola so zhotoviteľom architektonickej štúdie uzatvorená zmluva o dielo? Ak áno, kedy bola uverejnená.
  3. Bol zhotoviteľ architektonickej štúdie vybraný na základe prieskumu trhu? Ak áno, mohli by ste mi sprístupniť ostatné cenové ponuky?
  4. Bol zhotoviteľ architektonickej štúdie vybraný na základe referencií? Ak áno, o ktoré referencie sa jednalo a ako sa k nim mesto dostalo?
  5. Čo bolo zadaním pre spracovateľa architektonickej štúdie zo strany mesta?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Zhotoviteľom architektonickej štúdie bol Designstudios s.r.o., Ing. arch. Sándor Szalay
  2. Nie, štúdia bola vypracovaná na základe objednávky. Objednávky sú zverejnené na webovom sídle mesta a sú verejne prístupné.
  3. Mesto akceptovalo výber projektanta Pozemkovým spoločenstvom Urbariát ako vlastníka pozemku na základe referencií. Cena bola porovnaná so Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA a s profesionálnym architektonickým portálom honorar.sk
  4. Áno. Referencie – Gabčíkovo – Revitalizácia kúpaliska, Lehnice – Revitalizácia parku, Kráľovský Chlmec – Revitalizácia centra mesta, Reismannova studňa a okolie 
  5. Mesto akceptovalo výber projektanta a zadanie Pozemkovým spoločenstvom Urbariát ako vlastníka pozemku.