Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 11.05.2021 - 13:43  //  aktualizácia: 11.05.2021 - 13:43  //  zobrazené: 962

Kópiu dokladu z ročného výkazu o komunálnom odpade z obce za rok 2020 (ŽP 6-06) alebo ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

číslo: I23/2021

Požadované informácie: kópiu dokladu z ročného výkazu o komunálnom odpade z obce za rok 2020 (ŽP 6-06) alebo ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Ako vykonáva mesto informačnú kampaň pre občanov mesta o predchádzaní vzniku odpadov, triedenie... atď. A aká je informačná kampaň príslušnej OZV, ktorá má zmluvu s mestom.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2020 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany A4.

 

Mesto Šaľa zverejňuje na svojej internetovej stránke všetky propagačné a informačné materiály ohľadom odpadov: https://sala.sk/clanok/zivotne-prostredie.

 

Propagáciu pre triedenie odpadov z obalov robíme v spolupráci so spoločnosťou ELEKOS Nitra, ktorá je zmluvnou OZV mesta Šaľa.

Letáčiky sú doručované do schránok rodinných domov ako aj do vchodov bytových domov a sú k dispozícii obyvateľom v prípade záujmu aj na referáte životného prostredia. Aktuálne informácie o sezónnych zberoch (jarné upratovanie, zber zeleného odpadu, zber olejov a pod.) sú k dispozícii obyvateľom na letáčikoch na informačných tabuliach mesta ako aj v klientskom centre mestského úradu.

V mestskej časti Veča, kde máme už dobudované stojiská s polopodzemnými kontajnermi, je pri každom stojisku veľká informačná tabuľa s najdôležitejšími  informáciami ohľadom triedenia a nakladania s rôznymi druhmi komunálnych odpadov.

Prílohy