Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 02.05.2024 - 14:23  //  aktualizácia: 02.05.2024 - 14:24  //  zobrazené: 216

Kedy sa zrealizuje projektová dokumentácia na montáž polopodzemných kontajnerov v obvode č. 1.

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2024, ktoré sa konalo dňa 18. apríla 2024

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 18. 04. 2024,     ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Kedy sa zrealizuje projektová dokumentácia na montáž polopodzemných kontajnerov v obvode č. 1.

  1. Mimoriadne sú problémy na ulici Novomeského, Okružná, P.Pázmaňa 5, ulica Mostová stojiská.

  1. Po otvorení zmluvy Envi GEOS NR, komisia životného prostredia odporúča zvoz od rodinných domov v dvojtýždňovom cykle.

  1. Bolo by vhodné  na predstaničnom priestore označiť WC, nakoľko je to zmätočné podľa názoru pracovníčky tam zamestnanej, zároveň označiť nástupištia pre autobusy „Zákaz fajčenia“.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Projekty na polopodzemné kontajnery boli zadané v rozpočte na rok 2024, ale vzhľadom k súčasnej finančnej situácii a k tomu, že máme stále  k dispozícii  8 vypracovaných, pripravených projektov,  ešte neprišlo k realizácii nových projektových dokumentácií.

  1. Problémy na stojiskách sa riešia  priebežne v rámci celého mesta. Podľa potreby pridávame  na problémové stojiská smetné nádoby a častejšie upratujeme.

  1. Zvoz komunálneho odpadu v dvojtýždňovom intervale sme prehodnotili, prepočítali
    a prišli sme k záveru, že týmto spôsobom k šetreniu nepríde. Máme veľa rodín, ktoré majú 2 ks 120 litrových smetých nádob a potrebujú vývoz každý týždeň. Množstvo odpadu neklesne, a vzhľadom k tomu bude potrebné zabezpečiť na vývoz 2 zberové vozidlá s posádkami.

  1. Budova WC je v súčasnosti už označená novými piktogramami, ktoré sú pre verejnosť dostatočne viditeľné.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. Petronela Vižďáková, referentka životného prostredia

Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ