Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.04.2022 - 08:15  //  aktualizácia: 26.04.2022 - 08:15  //  zobrazené: 1221

Investičné plány mesta Šaľa na rok 2022

číslo: I17/2022

Požadované informácie: z investičných plánov mesta Šaľa na rok 2022, a to:

 

 • názov projektu
 • stručný popis projektu
 • rozpočet projektu 
 • plánovaný termín začatia projektu
 • lokalita stavby
 • zaistené financovanie projektu ÁNO / NIE

Sprístupnené informácie:

1.

 • názov projektu: Rekonštrukcia strešnej konštrukcie plavárne Šaľa
 • stručný popis projektu: odstránenie vzduchotechnickej technológie nachádzajúcej sa na strešnej konštrukcii, demontáž jednotlivých vrstiev strešnej konštrukcie vrátane nosných oceľových lán, montáž 4 ks nosných oceľových stĺpov kotvených do železobetónových pätiek, montáž oceľových zváraných väzníkov na nosné stĺpy, montáž nových jednotlivých vrstiev strešnej krytiny
 • rozpočet projektu: 1 150 914,31 Eur bez DPH
 • termín začatia projektu: 02/2022
 • lokalita stavby: areál Duslo Šaľa
 • zaistené financovanie projektu: ÁNO

 • názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Ľudovíta Štúra, jedáleň, družina, telocvičňa, dielne
 • stručný popis projektu: zateplenie obvodových zvislých nosných konštrukcií a plochej strechy a výmena bleskozvodu, výmena časti otvorov – okná, dvere
 • rozpočet projektu: 191 626,12 Eur bez DPH
 • plánovaný termín začatia projektu: 04/2022
 • lokalita stavby: Základná škola Ľudovíta Štúra, Šaľa
 • zaistené financovanie projektu: ÁNO

 • názov projektu: Revitalizácia lesoparku
 • stručný popis projektu: spevnené plochy, verejné osvetlenie, viacúčelová budova, mobiliár, prípojky IS, vodozádržný objekt s premostením, sadové úpravy
 • rozpočet projektu: 665 776,33 Eur bez DPH
 • plánovaný termín začatia projektu: 08/2022
 • lokalita stavby: lesopark Šaľa, medzihrádzový priestor
 • zaistené financovanie projektu: ÁNO