Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.02.2012 - 10:30  //  aktualizácia: 10.02.2012 - 10:42  //  zobrazené: 3040

Interpelácia ohľadne rekonštrukcii chodníka na amfiteátri, umiestnenie osvetlenia v priestore parku a vjazd nákladných áut do ulice smerom od zberného dvora na ulici Komenského

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 26. januára 2012
V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
26. 01. 2012, ste predniesli interpeláciu ohľadom:

1. žiadosti občanov, ktorí žiadajú nejaké povolenie, aby sa kocky, ktoré zostávajú pri rekonštrukcii chodníka na amfiteátri, mohli použiť na park smerom od Budovateľskej k Centru voľného času, ide o to, aby to nevyzeralo ako krádež, a aby sa tieto kocky využili,

2. žiadosti občanov, ktorí žiadajú umiestnenie osvetlenia v priestore parku medzi ulicou
M. R. Štefánika a pizzeriou na ul. P. Pázmaňa,

3. opätovného osadenia značky na ul. Komenského, ktorá obmedzovala vjazd nákladných áut do ulice smerom od zberného dvora, a ktorá sa tu už asi mesiac a pol po nehode nenachádza, ďalej Ste sa opýtali, ako bola riešená škoda na majetku spôsobená touto nehodou.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

1. Bola vykonaná obhliadka pri, ktorej bolo zistené, že predmetné betónové kocky nie sú uložené a preto nevieme špecifikovať o aké betónové kocky sa jedná.

2. Správca verejného osvetlenia uskutočnil miestnu obhliadku a prehodnotil opodstatnenosť žiadosti. Na základe zistenia skutkového bude realizácia požadovanej žiadosti občanov o umiestnenie a inštalovanie osvetľovacej sústavy v priestore parku, vedľa chodníka, medzi ulicou M. R. Štefánika a P. Pázmáňa zrealizovaná na jar tohto roku.