Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 27.02.2024 - 15:05  //  aktualizácia: 27.02.2024 - 15:06  //  zobrazené: 276

Informácia o DOPADOCH zavedenia bezplatnej dopravy v MHD pre určité skupiny cestujúcich

predkladateľ: Mgr. Róbert Čibrik

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2024, ktoré sa konalo dňa 15. februára 2024

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 15. 02. 2024, ste podali písomnú interpeláciu v znení:

Dovoľujem si požiadať mestský úrad o informáciu o DOPADOCH zavedenia bezplatnej dopravy v MHD pre určité skupiny cestujúcich v minulom roku najmä s ohľadom na

  1. mestský rozpočet a tržby prepravcu,
  2. počet cestujúcich a jeho porovnanie pred a po zavedení tohto opatrenia, OSOBITNE v kategóriách cestujúcich, ktorých sa zavedenie bezplatnej MHD týkalo.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

V zmysle Vašej interpelácie sme oslovili prepravcu, aby poskytol požadované informácie, ktoré Vám zasielame, (zdroj: Arriva Nové Zámky):

 

cenový výmer platný do 30.4.2023

     

1. Bezplatne sa  prepravujú:

     

1.1.  deti do začatia povinnej školskej dochádzky

 

 

1.2.  invalidný vozík, sprievodca alebo pes v prípadoch ŤZP a ŤZP-S

 

 

   

 

cenový výmer platný od 1.5.2023

 

 

Bezplatné cestovné za jednotlivú cestu

 

 

1.1.dieťa do dovŕšenia 6. roku veku

 

 

1.2.senior od dovŕšenia 62. roku veku, držiteľ Janského plakety

 

 

1.3.držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP-S vrátane sprievodcu

 

 

   

 

         
       

Bezplatné cestovné za jednotlivú cestu

Počet prepravených osôb 1.5.-31.12.23

Ak by táto skupina platila zľavnený 0,20 eur

Rozdiel tržby

Deti do 6r., darca krvi, ŤZP a ŤZP-S, senior,

33672

0,20 €

6 734,40 €

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali