Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.03.2012 - 08:15  //  aktualizácia: 16.03.2012 - 08:15  //  zobrazené: 5297

Faktúry a vážne lístky, na základe ktorých je účtovaný vývoz smetí spoločnosťou Sita

číslo: I5/2012

Požadované informácie:
1. Faktúry a vážne lístky, na základe ktorých je účtovaný vývoz smetí spoločnosťou Sita za mesiace november a december 2011(vrátane vážneho lístka, ktorý už bol poslaný, ale bol nečitateľný).
2. Údaje o počte vývozov BRO dohodnutých podľa § 12b ods. 1) VZN č. 3/2009
od termínu, kedy skončil pravidelný zber BRO do konca roka 2011, uviesť dátum a lokalitu pri všetkých takýchto vývozoch BRO.

Sprístupnené informácie:
1. Kópie faktúr za zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov za mesiace november a december 2011 vo formáte pdf. Vážne lístky sú v počte presahujúcom 500 ks ku každej faktúre a sú prístupné k nahliadnutiu na referáte životného prostredia odboru technických činností MsÚ v Šali v úradných hodinách v kancelárii č. d. 314.
2. Mesto nevedie písomnú evidenciu dohodnutých vývozov v zmysle § 12b ods. 1) VZN
č. 3/2009. Vývoz sa uskutočňuje po telefonickom  (resp. osobnom) nahlásení predsedu SVB a NP. Zamestnanec MsÚ takisto telefonicky nahlasuje miesto, odkiaľ je potrebné vyviezť BRO. Vývozca koordinuje takýto zber  (mimo pravidelných vývozov BRO) s  odvozom BRO zo zimných orezávok verejnej zelene s prihliadnutím na efektívnosť a vyťaženosť vozidiel.