Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2016 - 14:39  //  aktualizácia: 14.09.2016 - 14:40  //  zobrazené: 903

Komisia životného prostredia pozýva

P O Z V Á N K A


Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 20. 09. 2016  (utorok) o 16,00 hod., v zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2016 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zviera
4. Rôzne
5. Záver.

 


                                                                                                  RSDr. Peter Gomboš, v. r.
                                                                                                      Predseda komisie

 

 

 

Prizvaní:
Ing. Haládiková- ref. ŽP             
Mgr. Peter Krokavec, náčelníka MsP Šaľa
Ján Komjáthy - MsP Šaľa