Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.10.2017 - 09:38  //  aktualizácia: 19.10.2017 - 09:38  //  zobrazené: 704

Komisia školstva pozýva

Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva


Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

                                               25. 10. 2017  o 15.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsÚ v Šali na prízemí.


Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia KŠ
3. Štatistické údaje pre šk. rok 2017/2018
4. Dochádzajúci žiaci
5. Aktuálne informácie
6. Záver

 

                         S pozdravom

 

                             Ing. Marián Krištof                                        predseda komisie